Alkoholin liikakäyttö

Alkoholin liikakäyttö

Mistä alkoholiriippuvuus johtuu? Miksi jotkut meistä pystyvät juomaan kohtuullisesti, mutta toiset eivät pystykään lopettamaan ajoissa. Vastaus piilee aivojemme kemiallisissa rakenteissa, tarkemmin aivojemme motivaatiojärjestelmässä.

Alkoholi vaikuttaa aivoissa alueilla, jotka säätelevät mielihyvää, palkitsevuutta, muistia ja tunne-elämää.

Näissä motivaatiojärjestelmän osissa kehittyvät juomista ja sen hyötyjä vahvistavat signaalit. Aivojen kuorikerroksen etuosa ohjaa päätöksentekoamme. Se antaa hillitseviä signaaleja motivaatiojärjestelmälle rajoittaen alkoholinkäyttöämme. Hillitsevät ja kehoittavat signaalit kohtaavat, ja juomisen jatkamisen edut ja seuraukset punnitaan. Tämä signaalien välinen suhde määrää juomiskäyttäytymistämme.

Tasapainoinen motivaatiojärjestelmä

tasapainoinen

Hillitsevät ja kehottavat signaalit ovat tasapainossa.

Alkoholin juominen saa aikaan tapahtumaketjun, joka johtaa dopamiinin vapautumiseen. Dopamiinilla on keskeinen rooli tietyn käytöksen korostumisessa ja vahvistumisessa. Dopamiinitason nousu lisää juomiseen kehottavia signaaleja ja vahvistaa näin juomisen jatkumista.

Ilman alkoholiriippuvuutta, aivojen hillitsevät signaalit ovat kehottavia signaaleja voimakkaampia ja pystyvät rajoittamaan juomista.

Epätasapainoinen motivaatiojärjestelmä

epatasapainoinen

Alkoholiriippuvaisen aivot. Kehottavat signaalit ovat vahvistuneet.

Alkoholiriippuvuudessa pitkään jatkunut runsas juominen vähentää dopamiinijärjestelmän herkkyyttä jokapäiväisille asioille kuten ruualle, mutta saa sen ylireagoimaan pieneenkin määrään alkoholia. Tällöin dopamiinijärjestelmä on siinä määrin yliherkkä juomiseen kehottaville signaaleille, että hillitsevät signaalit eivät pysty niitä enää estämään. Alkoholin voi ajatella kaappaavan motivaatiojärjestelmän, minkä seurauksena henkilö alkaa laiminlyödä muita kiinnostuksen kohteita ja toiminta ohjautuu alkoholin käyttöön. Tämä heikentää henkilön itsensä, hänen läheistensä ja ympäristönsä hyvinvointia.

Alkoholin kulutus altistaa useille liitännäissairauksille

Alkoholin jatkuva kulutus on haitallista fyysiselle terveydelle ja vaikuttaa myös henkiseen sekä sosiaaliseen hyvinvointiin. Sen lisäksi, että alkoholi vaarantaa aivojen terveyden, jatkuva alkoholin kulutus yli suositusten kasvattaa riskiä sairastua useisiin liitännäissairauksiin. Alkoholin runsas kulutus on yhdistetty yli 60 sairauteen ja liikakäytön pitkäaikaisvaikutukset havaitaan yleensä ennen välittömiä vaikutuksia. Siksi on tärkeää ymmärtää, että mitä säännöllisempää ja runsaampaa alkoholin kulutus on, sitä suuremmaksi liitännäissairauksien riski kasvaa.

Terveyshaittojen lisäksi runsaalla alkoholin kulutuksella on suoria haitallisia vaikutuksia myös ulkoiseen olemukseemme sekä sosiaalisiin suhteisiimme. Lisäksi sillä voi olla negatiivisia vaikutuksia myös henkilön taloudelliseen tilanteeseen.

Alla näet alkoholin liikakäyttöön liittyviä yleisimpiä liitännäissairauksia. Sairauksien tunnistaminen voi helpottaa sinua tekemään tietoisen päätöksen juomisen vähentämisestä tai kokonaan lopettamisesta.

Unihäiriöt
Huonontunut fyysinen kunto
Vatsaoireet
Heikentynyt lisääntymiskyky
Sydäntauti, kohonnut verenpaine ja aivohalvaus
Iho-ongelmat
Virtsarakon toimintahäiriöt
Ylipaino
Masennus
Virtsarakon toimintahäiriöt
Seksuaaliset toimintahäiriöt
Suolistosyöpä ja ärtyvän suolen oireyhtymä (IBS)
Haimatulehdus
Kihti
Kognitiiviset oireet
Munuais-sairaudet ja diabetes
Kuulo-ongelmat
Rintasyöpä
Maksasairaudet ja -syöpä
Kurkunpääsyöpä
Näköhäiriöt