Lääkärin vastaanotolla

Miksi keskustelisin vähentämisestä lääkärin kanssa?

Moni onnistuu vähentämään juomistaan itsenäisesti, mutta jos vähentäminen tuntuu vaikealta, lääkärillä on paljon keinoja helpottaa tehtävää. Yksi tärkeimmistä syistä on kuitenkin se, että lääkäri pystyy tarjoamaan terveydenhuollon ammattilaisena objektiivisen silmäyksen juomatottumuksiin ja keskustella, mitä tilanteelle kannattaisi tehdä.

Aina lääkärikäynti ei tarkoita muuta kuin keskustelua juomatottumuksista ja muutamien vähentämiseen liittyvien tavoitteiden sopimista. Lääkärin kanssa voi myös pohtia, mistä saat tarvittaessa tukea arjessa, kun vähentäminen takkuaa. Tätä tarkoitusta varten on myös paljon erilaisia keskusteluryhmiä ja muita ns. psykososiaalisen hoidon muotoja. Vähentämistä tai lopettamista tukemaan on myös lääkehoitoja.

Lääkärille puhumista ei kannata arkailla – kyseessä on terveydenhuollon ammattilainen, joka ymmärtää alkoholiin liittyvät seikat, etkä varmasti ole ensimmäinen, joka hänen kanssaan haluaa asiasta puhua. Hän osaa tarkastella asiaa neutraalisti ja syyllistämättä sekä etsiä kanssasi parhaat keinot vähentää.

Lääkärille kannattaa kertoa omasta viikkokulutuksesta sekä mahdollisista haitoista tai ongelmista, joita juominen on aiheuttanut. Hyväksi apuvälineeksi on koettu juomapäiväkirjan pitäminen. Ilman järjestelmällistä seurantaa omien juomamäärien hahmottaminen voi olla vaikeaa. Sitten voitte yhdessä miettiä keinoja vähentämiseen. Kysy rohkeasti lisää lääkäriltäsi.

Millainen on hyvä suhde alkoholiin?

Alkoholinkäyttö on henkilökohtaista ja hyvä suhde alkoholiin tarkoittaa kullakin ihmisellä eri asiaa.

Moni alkoholiriippuvuutta kartoittava testi ja määritelmä korostaa ihmisen oman ajattelun merkitystä. Juominen on terveellä pohjalla, jos juodut määrät ovat alle riskirajojen ja juominen pysyy ajatuksissa taka-alalla. On tärkeää, että muut kiinnostuksen kohteet ja mielihyvän lähteet ovat elämässä etusijalla, ennen alkoholia.

Lääkärit kertovat, että usein alkoholioireista kärsivät potilaat tulevat vastaanotolle puhumaan jostakin muusta vaivasta, kuten unettomuudesta, masennuksesta tai kroonisesta päänsärystä.

Jos sinulla on joitakin sinnikkäitä normaaliarkeasi häiritseviä oireita, pohdi voisivatko ne johtua alkoholista. Joskus elimistön oireilu on merkki siitä, että alkoholin vähentäminen voisi olla hyväksi.

Sinulla ei kuitenkaan tarvitse olla mitään edellä mainittuja oireita, jotta saisit hyötyä vähentämisestä. Riittää kun tuntuu siltä, että vähentäminen voisi olla hyvä asia.

On olemassa keinoja, jotka auttavat sinua vähentämään alkoholinkäyttöä. Keskustele lääkärisi kanssa ja kysy niistä.

Miksi vähentäminen on vaikeaa?

Alkoholiin liittyy hyvin yleinen ja sitkeä harhaluulo. Sillä on usein valitettavia seurauksia henkilöille, jotka yrittävät vähentää juomistaan. Tämä harhaluulo on, että alkoholinkäytön vähentäminen onnistuu, jos vain on riittävästi tahdonvoimaa.

Vähentämisestä ei tee vaikeaa tahdonvoiman puute vaan se, että alkoholi aiheuttaa hiljalleen muutoksia aivoissa. Juominen vaikuttaa aivojen motivaatiojärjestelmään siten, että kerta kerralta juominen alkaa tuntua yhä tärkeämmältä – pikku hiljaa alkoholi ”kaappaa” motivaatiojärjestelmän. Lopulta aivojen signaalit voivat olla niin muuttuneita, että alkoholista tulee tärkein toimintaa ohjaava tekijä.

Nämä riippuvuutta ylläpitävät mekanismit aivoissa ovat osittain tiedostamattomia ja vaikuttavat käyttäytymiseemme paljon syvemmällä tasolla kuin se, mitä kutsumme tahdonvoimaksi tai luonteenlujuudeksi. Tämän seikan ymmärtäminen on tärkeää, sillä sen vuoksi voi myös olla vaikeaa arvioida, milloin juominen ei enää ole omassa hallinnassa. Alkoholiriippuvuus ei siis ole osoitus huonosta itsehillinnästä, vaan kyseessä on ajan myötä kehittyvä ja etenevä aivosairaus, jota lääkärit hoitavat.

Alkoholinkäytön vähentämisessä ensiarvoisen tärkeää on oma motivaatio ja vakaa päätös vähentää. Itselle kannattaa asettaa tavoitteita, joiden saavuttaminen tuo onnistumisen tunteita ja tekee vähentämisprojektin edistymisestä konkreettista.

Videot: Asiantuntija kertoo

Alkoholin säännöllinen käyttö ja siihen liittyvät riskit

Alkoholin käytön vähentäminen